2017-07-08 15:45:34
Đại hội Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đăng ngày: 08/07/2017 03:45 PM | Lượt xem: 3.257 lượt

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;  thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận uỷ Nam Từ Liêm về tiến hành Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ngày 11/4/2015,  tại hội trường tầng 5 nhà B trường THPT M.V. Lômônôxốp – Khu đô thị Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội, Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí:

- Đ/c Lâm Quang Thao – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Nam Từ Liêm.

- Đ/c Lưu Thị Luyến – Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Nam Từ Liêm.

- Đ/c Lê Văn Bình – Quận uỷ viên, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận Nam Từ Liêm.

Về dự đại hội, có các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Chi bộ các trường THPT cụm Nam Từ Liêm:

- Đ/c Lê Viết Hùng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Đại Mỗ.

- Đ/c Lương Hồng Thu – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trung Văn.

Đặc biệt là sự có mặt của 23 đảng viên của chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp đã tham dự Đại hội; trong đó, có 17 đ/c đảng viên chính thức, 6 đ/c đảng viên dự bị.

Trong một buổi sáng làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. Tán thành những nội dung về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2010-2015.

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng:

Chi bộ cùng Hội đồng Quản trị lãnh đạo hai nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trư­ơng, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nư­ớc, hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch công tác theo nghị quyết của Quận ủy (trước là Huyện uỷ) và của cấp trên giao; hoàn thành tốt công tác giáo dục và đào tạo; hưởng ứng chủ đề năm của thành phố, phong trào của ngành, thực hiện chủ đề của nhà trường “Trường học xanh, môi trường sạch đẹp và không khói thuốc”.

Các nhà trường đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Công tác phòng chống tham nhũng đã được làm thường xuyên, nghiêm túc. Hoạt động giảng dạy Giáo dục Quốc phòng được thực hiện hiệu quả.

2. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ:

Trong công tác tổ chức cán bộ, cơ cấu lãnh đạo của nhà trường đều có đảng viên giữ các chức vụ quan trọng. Từ đó, các kế hoạch đều bám sát các nhiệm vụ, chương trình công tác của Đảng, của ngành đồng thời giải quyết các vấn đề thiết thực, đưa nhà trường vượt qua giai đoạn chưa thật ổn định.

Nhiệm kì Hiệu trưởng 2009 – 2014 đã để lại cho Chi ủy, HĐQT, HĐCĐ bài học lớn về chọn Hiệu trưởng. Do khắc phục được việc chọn người lãnh đạo cao(chọn Hiệu trưởng) trong nhiệm kì mới 2014-2019, nên sau giai đoạn suy thoái, nay nhà trường đã khởi sắc, ban lãnh đạo thống nhất ý chí giải quyết các công việc của trường theo kế hoạch công tác đã được xây dựng.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Chi bộ đã lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ TSVM và sinh hoạt chi bộ. Chi ủy đã thực hiện đúng điều lệ Đảng trong tách chi bộ và bổ sung cấp uỷ, công nhận chức danh Phó Bí thư. Chi bộ luôn làm tốt công tác phát triển Đảng. Trong nhiệm kì vừa qua, chi bộ đã kết nạp được 21 quần chúng ưu tú vào Đảng.

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ từng tổ chức đúng quy định của pháp luật. Các đoàn thể ở hai trường đều đạt danh hiệu Vững mạnh và Vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng. Hội CMHS đã tham gia giám sát và hỗ trợ các mặt hoạt động của nhà trườngvà tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Tuy nhiên, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong những năm qua vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm như:

Có giai đoạn nhà trường phát triển chưa thật ổn định. Công tác tuyên truyền quảng bá chưa chuyên nghiệp.

Từ thực tiễn lãnh đạo 5 năm qua, chi bộ rút ra một số kinh nghiệm sau:

Chi ủy và HĐQT tổ chức nhà trường xây dựng các thể chế và lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành; quản lý, động viên được CB – GV-,NV làm tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, thực hiện tốt qui chế dân chủ.

Chọn người có đạo đức và có năng lực đảm nhiệm các trọng trách, tham gia ban lãnh đạo nhà trường.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM  VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Thực hiện mục tiêu, sứ mệnh của sự nghiệp giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng, với tầm nhìn là giữ vững và nâng cao vị thế của một trường nằm trong tốp những trường tư thục hàng đầu của thủ đô Hà Nội; chi uỷ đã đề ra 5 giá trị cốt lõi cho học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập; và nêu cao phương châm hành động: “Chăm sóc từng học sinh, giúp mỗi em tiến bộ và hội nhập”.

1.Công tác chỉ đạo

Chi ủy kết hợp với HĐQT chỉ đạo hai nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trư­ơng, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nư­ớc, hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch công tác theo nghị quyết của Quận ủy, của ngành và của cấp trên giao, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao, hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT M.V. Lômônôxốp.

2. Công tác giáo dục và đào tạo:

- Giáo dục toàn diện với các chỉ tiêu cụ thể về chất lượng học tập; chất lượng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; đào tạo HS giỏi hàng năm; các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Phối hợp với CMHS qua nhiều kênh thông tin để quản lý và giáo dục học sinh hiệu quả.

- Phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là về chất lượng. Mỗi giáo viên đều xây dựng được hình ảnh riêng, gắn với thương hiệu của trường. Thu hút giáo viên giỏi về giảng dạy tại trường.

- Tiếp tục mục tiêu hội nhập quốc tế với các bước đi, phương pháp phù hợp với đặc trưng của nhà trường và các điều kiện khách quan.

3. Công tác xây dựng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh:

- Chăm lo, đầu tư vào phát triển nguồn lực con người (gồm cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh), cơ sở vật chất để tiếp tục duy trì và phát triển bền vững vị thế là trường tư thục tạo được nguồn lực tài chính bền vững ngoài ngân sách nhà nước đáp ứng cơ bản yêu cầu xây dựng và phát triển Trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh GDQP chính khóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

4.Công tác xây dựng chính quyền.

- Tiếp tục hoàn thiện các thể chế qui định chức năng nhiệm vụ của Chi ủy, HĐQT, BGH và các phòng ban.

- Phối hợp cùng HĐQT trong việc đề xuất Hiệu trưởng Tiểu học nhiệm kì 2018-2023 và Hiệu trưởng Trung học nhiệm kì 2019-2024.

5. Về công tác xây dựng Đảng

- Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu phát triển đảng viên mới mỗi năm 3 quần chúng ưu tú, trong 5 năm dự kiến kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

6. Hoạt động của các đoàn thể

- Tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể giữ vững, phát huy các thành tích đã đạt được; đảm bảo các đoàn thể tập hợp được quần chúng đoàn kết.

- Duy trì và phát huy việc liên hệ với Ban Đại diện Hội CMHS để phối hợp với nhà trường làm tốt công tác giáo dục HS và thực hiện pháp luật của Nhà nước.

B. Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Lâm Quang Thao – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Nam Từ Liêm. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên dự Đại hội đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm; tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo của Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp khoá III nhiệm kỳ 2015 - 2020.

C. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp khoá IV nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí:

1/ Nguyễn Phú Cường

2/ Nguyễn Quang Tùng

3/ Nguyễn Ngọc Huyền

Thông qua kết quả bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp gồm 01 đồng chí là đ/c Nguyễn Phú Cường.

Thông qua kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp gồm 01 dồng chí là đ/c Nguyễn Quang Tùng.

Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 01 đại biểu chính thức là đồng chí Nguyễn Phú Cường Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp hoàn chỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Quận uỷ Nam Từ Liêm để quyết định chuẩn y theo quy định.

D. Giao Ban chấp hành chi bộ căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Nam Từ Liêm lần thứ I nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của chi bộ đã đề ra./.

Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Chi bộ đọc báo cáo chính trị

 

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Chi bộ phát biểu trước đại hội

 

Đồng chí Lâm Quang Thao phát biểu động viên ghi nhận công tác tổ chức đại hội chu đáo trang trọng của Chi bộ Lômônôxốp 

Đồng chí Lâm Quang Thao - Đại diện Quận ủy Nam Từ Liêm tặng hoa chúc mừng chi bộ

Các đại biểu dự chỉ đạo đại hội nhận hoa chúc mừng của Chi bộ THPT Lômônôxốp 

Đại diện học sinh tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

Lễ chào cờ uy nghiêm, trang trọng

Các đại biểu biểu quyết thông qua đề cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chu đáo

Các đồng chí trong Ban Thư ký

Các đồng chí trong chi bộ chụp ảnh lưu niệm mừng đại hội thành công tốt đẹp

 

 

 

Đại hội Chi bộ trường THPT M.V. Lômônôxốp lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020 Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: - Đ/c Lâm Quang Thao – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ Nam Từ Liêm. - Đ/c Lưu Thị Luyến – Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Nam Từ Liêm. - Đ/c Lê Văn Bình – Quận