Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá phát triển của trẻ em 5 tuổi

  Sau khi kết thúc thời gian sinh hoạt CLB học sinh 5 tuổi, các em học sinh tham gia CLB sẽ được đánh giá về sự phát triển thể chất, quan hệ xã hội, ngôn ngữ giao tiếp, nhận thức theo bộ 120 tiêu chí. Các bậc PHHS cũng có thể sử dụng bộ tiêu chí này để tự đánh giá sự phát triển 4 lĩnh vực trên. Dưới đây là bộ 120 tiêu chí đánh giá: Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá phát triển của trẻ em 5 tuổi

  
  Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá phát triển của trẻ em 5 tuổi

  Sau khi kết thúc thời gian sinh hoạt CLB học sinh 5 tuổi, các em học sinh tham gia CLB sẽ được đánh giá về sự phát triển thể chất, quan hệ xã hội, ngôn ngữ giao tiếp, nhận thức theo bộ 120 tiêu chí. Các bậc PHHS cũng có thể sử dụng bộ tiêu chí này để tự đánh giá sự phát triển 4 lĩnh vực trên. Dưới đây là bộ 120 tiêu chí đánh giá: Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá phát triển của trẻ em 5 tuổi

  
  “Câu lạc bộ Học sinh 6 tuổi năm 2013”

  Đáp ứng nguyện vọng về một môi trường học mà chơi, chăm sóc và chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1 của đông đảo cha mẹ học sinh,Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tổ chức "CÂU LẠC BỘ HỌC SINH 6 TUỔI NĂM 2013" (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ tháng 6. 2013). Hội đồng Khoa học chuẩn bị nội dung và phương pháp tiến hành "Câu lạc bộ học sinh 6 tuổi năm 2013" gồm các thầy cô giáo: 1. PGS.TS Đỗ