Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 Ban Giám hiệu trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp xin gửi tới quý vị CMHS Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. - Quý vị có thể tự in Thông báo tuyển sinh tại fanpage hoặc trên website chính thức của Nhà trường: lomonoxop.edu.vn. Mẫu đơn Quý vị in trên mạng được chấp nhận như Mẫu đơn nhận tại Văn phòng Nhà trường. - Văn phòng Nhà trườn

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019 Ban Giám hiệu trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp xin gửi tới quý vị CMHS Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019. - Quý vị có thể tự in Thông báo tuyển sinh tại fanpage hoặc trên website chính thức của Nhà trường: lomonoxop.edu.vn. Mẫu đơn Quý vị in trên mạng được chấp nhận như Mẫu đơn nhận tại Văn phòng Nhà trường. - Văn phòng Nhà trường

  
  Thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7; 8; 9; 11; 12 năm học 2018-2019

  BGH trường THCS và THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP trân trọng gửi tới quý CMHS thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2018-2019. Để được giải đáp, tư vấn về tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 quý CMHS vui lòng liên hệ: Khối THCS (các lớp 7, 8, 9): Cô Hoa 0972103999 Khối THPT (các lớp 11, 12): Cô Hiền 0989146389 Trân trọng thông báo!

   
  Thông tin Tuyển sinh năm học 2017 -2018

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp kính gửi tới quý vị CMHS thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018. Sau khi nghiên cứu kỹ thông báo tuyển sinh, quý vị CMHS có thể in "Đơn xin dự tuyển" vào lớp tương ứng, khai báo các thông tin trên đơn và nộp về Văn phòng nhà trường. Trân trọng!

  
  Giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn ôn tập đầu năm lớp 6

  Để giúp các em học sinh lớp 5 thuận lợi trong việc ôn tập vào lớp 6 của trường THPT M.V. Lômônôxốp, chúng tôi giới thiệu bộ tài liệu Hướng dẫn ôn tập các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. CMHS có thể tải tài liệu và hướng dẫn các con ôn tập để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra chất lượng vào lớp 6. Bộ tài liệu gồm có: Môn Toán, Môn Tiếng Việt, Môn Tiếng Anh, Giới thiệu bộ tài liệu hướng dẫn ôn t

  
  Thông báo tuyển sinh CLB Hè học sinh 6 tuổi

  Bắt đầu từ năm học này, trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tổ chức CLB cho trẻ em 6 tuổi. Thông báo tuyển sinh CLB Hè học sinh 6 tuổi

  
  Câu lạc bộ Hành trang vào lớp 1 - Đến trường thật là vui

  Câu lạc bộ Hành trang vào lớp 1 - Đến trường thật là vui

  
  Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 1 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 1 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh năm học 2016 - 2017 (từ lớp 1 đến lớp 12)

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng gửi tới Quý vị phụ huynh và các em học sinh Thông tin tuyển sinh năm học 2016 - 2017: 1. Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 1 năm học 2016 - 2017, 2. Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2016 - 2017, 3. Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 6 năm học 2016 - 2017, 4. Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 10 năm học 2016 - 2017, 5. Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào l

  
  Trường THPT M.V. Lômônôxốp: Thông báo Tuyển sinh năm học 2015 - 2016

  Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trân trọng thông báo Chính sách Tuyển sinh năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau: Trường THPT M.V. Lômônôxốp: Thông báo Tuyển sinh năm học 2015 - 2016