Kiểm tra khảo sát trực tuyến

    Nếu bạn đăng ký thành công và đã là thành viên của trang web bigexam.violympic.vn. Để tham gia luyện thi các môn bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống. Nhấp vào ảnh bên dưới, bạn hãy điền Tên đăng nhập, Mật khẩu vào phần ô Tên đăng nhập, Mật khẩu như hình trên. Sau đó bạn nhấp chuột vào nút đăng nhập hoặc bạn gõ phím Enter để đăng nhập.

    
    Chương trình thử nghiệm làm bài thi Exam

    Chương trình thử nghiệm làm bài thi và kiểm tra khảo sát năng lực trực tuyến do nhà trường kết hợp cùng với công ty FPT thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ giáo dục và Đào tạo. ( Nhấn vào ảnh bên dưới để đăng nhập )