Một số câu hỏi thường gặp Năm học 2018-2019

  Để giúp CMHS hiểu rõ hơn về Nhà trường, về các chính sách của Nhà trường trong năm học 2018-2019, Nhà trường đưa ra một số vấn đề dưới dạng câu hỏi để CMHS, HS, CB-GV-CNV biết được và cùng thực hiện tốt.

  
  Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 15 dịch vụ công

  Thực hiện công văn số 2847/UBND-KGVX ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017, trong đó thành phố giao Sở GDĐT xây dựng 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

  
  Một số câu hỏi thường gặp năm học 2017-2018

  Để giúp CMHS hiểu rõ hơn về Nhà trường, về các chính sách của Nhà trường trong năm học 2017-2018, Nhà trường đưa ra một số vấn đề dưới dạng câu hỏi để CMHS, HS, CB-GV-CNV biết được và cùng thực hiện tốt.

  
  Các thủ tục hành chính

  BGH trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp trân trọng kính gửi quý vị CMHS một số thông tin cơ bản về các thủ tục hành chính liên quan như: chuyển trường, xin giấy xác nhận, nhận bằng tốt nghiệp...

  
  Nội qui học sinh

  TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP NỘI QUY DÀNH CHO HỌC SINH 1. Về Phong cách - Mặc đồng phục của trường (nam cho áo vào trong quần); những ngày mặc tự do, trang phục phải đảm bảo sự nghiêm túc (không mặc áo cổ rộng, hở nách; áo, váy, quần ngắn; kiểu cách và hoa văn không phù hợp với lứa tuổi; vải quá mỏng,... - Đi giày, dép có quai hậu. - Không để kiểu tóc, màu tóc lập dị. Không săm trổ, không dán hình s

  
  Quy định đối với học sinh trường THPT M.V. Lômônôxốp

  Năm học 2012-2013 là năm học trường ta đẩy mạnh công tác thực hiện cuộc vận động: "Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao" của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Ban quản trị website đưa Quy định đối với HS trường THPT M. V. Lômônôxốp lên website để các em HS biết và nghiêm túc thực hiện. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự d