Một số câu hỏi thường gặp

  MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Để giúp CMHS hiểu rõ hơn về Nhà trường, về các chính sách của Nhà trường trong năm học 2023-2024, Nhà trường đưa ra một số vấn đề dưới dạng câu hỏi để CMHS, HS, CB-GV-CNV biết được và cùng thực hiện tốt.

  
  Hỏi đáp thi THPT Quốc gia 2017

  BGH thông báo: Hỏi đáp thi THPT Quốc gia 2017

  
  Hướng dẫn thủ tục chuyển trường

  Để thuận lợi cho CMHS và HS làm thủ tục chuyển trường (chuyển đến, chuyển đi), nhà trường hướng dẫn cụ thể như sau: HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 6, 7, 8, 9 ( Chuyển trường trong hè, trước khai giảng năm học mới ) A/ HỌC SINH ĐANG HỌC TẠI HÀ NỘI. Cha mẹ học sinh nộp cho cán bộ Văn phòng trường Lômônôxốp, bộ hồ sơ gồm có: Học bạ: Có đủ đủ bảng điểm kèm theo chữ kí của GVBM, lời phê GVCN,

  
  Một số câu hỏi thường gặp

  Để giúp CMHS hiểu rõ hơn về Nhà trường, về các chính sách của Nhà trường trong năm học 2017-2018, Nhà trường đưa ra một số vấn đề dưới dạng câu hỏi để CMHS, HS, CB-GV-CNV biết được và cùng thực hiện tốt. Một số câu hỏi thường gặp