Một số câu hỏi thường gặp
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 608 lượt

Để giúp CMHS hiểu rõ hơn về Nhà trường, về các chính sách của Nhà trường trong năm học 2017-2018, Nhà trường đưa ra một số vấn đề dưới dạng câu hỏi để CMHS, HS, CB-GV-CNV biết được và cùng thực hiện tốt.

 

 

 

 

 

 

 

 
Một số câu hỏi thường gặp