CHỦ TỊCH HĐQT-HĐT: ÔNG NGUYỄN QUỐC HỘI

  Ông Nguyễn Quốc Hội có cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ, mang quân hàm Đại tá và công tác nhiều năm trong Bộ tư lệnh thông tin liên lạc. Từ tháng 8/2003, ông tham gia công tác ban Kiểm soát và là một cổ đông của Nhà trường. Đến tháng 11 năm 2011, ông Nguyễn Quốc Hội chính thức làm việc tập trung tại trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp với vị trí Kế toán trưởng. Trong nhiều năm qua, ông đã cùng Hội đồ

  
  PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT-HĐT: ÔNG NGUYỄN VĂN CHÂU

  Ông Nguyễn Văn Châu, sinh ngày 27/6/1950 tại Nam Đàn-Nghệ An là cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ tháng 3/2010, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp với cương vị là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm chủ tài khoản và là thành viên Hội đồng trường. Ông đã cùng HĐQT lãnh đạo, định hướng phát triển Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp vượt qua những giai đoạn khó khăn và nhanh chóng

  
  UỶ VIÊN HĐQT-HĐT: CÔ NGÔ THỊ HỒNG HÀ

  Uỷ viên HĐQT-HĐT: Cô NGÔ THỊ HỒNG HÀ Phụ trách chuyên môn; Phụ trách Các lớp có yếu tố nước ngoài ; Giám sát và điều hành tổ Ngoại ngữ; Giảng dạy môn Tiếng Anh. ĐT: 024.787.0353 DĐ: 0904.386.716 Email: ngohongha208@gmail.com , Cô Ngô Thị Hồng Hà theo học Khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội) từ năm 1980 đến năm 1985. Sau khi tốt