Tiêu chí để học sinh được gắn tên trên bảng các học sinh tiêu biểu
Đăng ngày: 08/04/2019 04:23 PM | Lượt xem: 1.219 lượt
Các học sinh đạt 1 trong các tiêu chí dưới đây sẽ được gắn tên trên bảng “Các học  sinh tiêu biểu” của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp:
  1. Đạt giải trong các cuộc thi Văn hóa, Thể dục - Thể thao, Văn nghệ, Mỹ thuật,…cấp Quốc tế, Quốc gia, Thành phố, giải Nhất cấp Quận (Cụm trường).
  2. Các học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
  3. Học sinh có sự tiến bộ vượt bậc; học sinh vượt khó, là tấm gương sáng về tinh thần nỗ lực trong cuộc sống và học tập; học sinh có tinh thần dũng cảm, cứu giúp người gặp nạn; học sinh có thành tích tốt trong các hoạt động cộng đồng, hoạt động nhân đạo, hoạt động giao lưu nhân dân (với nước ngoài)… được Ban thi đua Nhà trường xét duyệt.
  4. Các học sinh có thành tích tương đương với tiêu chí 1, 2, 3 được giới thiệu và được Ban thi đua Nhà trường xét duyệt.