Hướng dẫn xử lý học sinh vi phạm nội quy
Đăng ngày: 04/03/2019 02:40 PM | Lượt xem: 3.698 lượt
HƯỚNG DẪN
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY
A. TRONG TIẾT HỌC
          Khi học sinh vi phạm Nội quy trong lớp học như: sai đồng phục, nói tục, chửi bậy, đánh cãi nhau, vô lễ với giáo viên, có biểu hiện gây ảnh hưởng đến tiết học, …thì giáo viên bộ môn và các bộ phận có liên quan thực hiện các bước sau:
1. Giáo viên bộ môn bình tĩnh, kiềm chế bản thân, ra ngoài hành lang gọi điện cho Giám thị tới hỗ trợ đưa HS xuống phòng Hội đồng để giải quyết. GVBM ghi nội dung HS vi phạm vào Sổ ghi đầu bài (để GVCN biết và có biện pháp giáo dục HS, nếu giờ ra chơi gặp GVCN thì trao đổi luôn để GVCN nắm bắt được tình hình lớp sớm), ghi vào sổ liên lạc điện tử để nhắn tin về cho CMHS biết. Khối cấp 3 gọi cho đ/c Nguyễn Ngọc Mậu, số điện thoại 0372885117; khối cấp 2 gọi cho đ/c Nguyễn Văn Sơn, số điện thoại 0983761957.
2. Hai đồng chí Giám thị đưa HS xuống bàn giám thị và yêu cầu HS viết Bản tường trình, căn cứ vào mức độ để giải quyết tiếp. Các trường hợp ở mức độ nhẹ thì chuyển GVCN giáo dục HS; trường hợp phức tạp hơn thì chuyển xuống phòng Đoàn Đội và báo đ/c Thụy (tổ trưởng tổ Bảo vệ) giải quyết, số điện thoại 0915086919. Các đ/c Giám thị ghi sự việc vào Sổ trực BGH để BGH nắm rõ sự việc. Các đ/c Giám thị báo GVCN các sự việc của lớp mình ngay trong ngày, không để sự việc của lớp xảy ra mà GVCN không biết.
3. Các sự việc phức tạp giao đ/c  Lưu Đại Thụy (tổ trưởng tổ Bảo vệ) phối kết hợp cùng đ/c Phạm Thị Loan giải quyết, báo cáo BGH có hình thức xử lý.
          GVBM không để HS nào sai đồng phục ngồi học trong lớp học; bàn giao cho Giám thị và báo GVCN cho CMHS mang áo đồng phục đến, khi CMHS chưa mang đến thì Giám thị bàn giao cho phòng đoàn đội. Qua 15 phút vào lớp, lớp vẫn có HS vi phạm đồng phục thì GVBM  tiết học đó phải báo cáo BGH lý do tại sao không thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường.

B. GIỜ BÁN TRÚ
          Các cô bán trú gặp HS quậy phá giờ bán trú thì gọi cho cô Nguyễn Thị Thanh Hà bán trú hỗ trợ, các trường hợp phức tạp thì cô Nguyễn Thị Thanh Hà bán trú gọi cho đ/c Nguyễn Ngọc Mậu, số điện thoại 0372885117.  Cán bộ bán trú gọi điện cho GVCN nắm tình hình luôn sau sự việc và cán bộ bán trú ghi vào Sổ liên lạc điện tử để Nhà trường gửi tin nhắn cho CMHS biết (GVCN hướng dẫn HS giữ Phiếu Sổ LLĐT và cán bộ bán trú thực hiện).

C. HỌC SINH ĐI HỌC MUỘN, KHÔNG ĐỒNG PHỤC, KHÔNG THẺ HỌC SINH
          Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho HS, tránh các đối tượng xấu giả danh trà trộn vào trường, tất cả HS đi học muộn, không đồng phục, không thẻ HS các đồng chí bảo vệ và phòng Đoàn Đội giữ lại ngoài cổng trường hoặc trong phòng Đoàn Đội, đợi GVCN xuống xác nhận đúng HS lớp mình mới cho HS lên lớp. Các HS không có đồng phục, phải gọi điện về nhà nhờ người mang đồng phục mới được lên lớp.