Chương trình thử nghiệm làm bài thi Exam
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 959 lượt
Chương trình thử nghiệm làm bài thi và kiểm tra khảo sát năng lực trực tuyến do nhà trường kết hợp cùng với công ty FPT thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ giáo dục và Đào tạo.

(Nhấn vào ảnh bên dưới để đăng nhập)

 
 

Những tính năng ưu việt mới:

- BẢO MẬT: Dịch vụ của chúng tôi đảm bảo an toàn, bảo mật, và sẵn sàng 24/7 cho dữ liệu của trường bạn. Chúng tôi sao lưu và bảo vệ dữ liệu của bạn mỗi 30 phút.

- GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC: Chúng tôi cho phép giám sát các bài thi theo thời gian thực. Bạn có thể biết được tình trạng làm bài thi của thí sinh giúp cho việc đánh giá được chính xác

- BÁO CÁO VÀ PHÂN TÍCH: Chúng tôi cung cấp các báo cáo trực quan liên quan đến bài thi và các dữ liệu của bạn, đồng thời cung cấp phương tiện giúp trường có những đánh giá để cải thiện dữ liệu bài thi.