Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 04 / TBTS10-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Số lớp: Tuyển sinh 08 lớp, học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản, học tiếng Anh chương trình 7 năm. Trong đó: có 01 lớp 20HS chất lượng cao (được họ

  
  Thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2012 - 2013

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 03 / TBTSBS-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 I/ CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG 1.THCS: Khối 7 tuyển thêm 10 HS tiếng Anh lớp 30 HS, 5 HS Tiếng Anh lớp 20 HS, 03 HS lớp Apollo. Khối 8 tuyển thêm 10 HS tiếng

  
  MỘT SỐ ĐIỀU CMHS CHO CON THI VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 CẦN CHÚ Ý.

  1. Đối với HS thuộc diện tuyển thẳng: - CMHS phải nộp Học bạ gốc và làm thủ tục nhập học cho con trước 16h00 chiều 24/6/2011 . Quá hạn trên HS sẽ không thuộc diện tuyển thẳng nữa. - Học sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn tham dự buổi kiểm tra sáng 26/6/2011 để xếp lớp. 2. Đối với tất cả HS: - HS nên xem lại một số đề kiểm tra các năm học trước và tập tài liệu ôn tập đã bán kèm cùng hồ sơ để khi làm b

  
  THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CLB HỌC SINH 11 TUỔI (MỚI)

  Lịch hoạt động của CLB Học sinh 11 tuổi Địa điểm: Từ 28/5 đến 4/6, các lớp sinh hoạt tại nhà D. Từ ngày 6/6 đến 24/6, các lớp sinh hoạt tại nhà A. 1. Ngày 28/5/2011: + 7h30: Tập trung học sinh, GVCN đưa học sinh về lớp và lấy thông tin của học sinh trong tiết 1. + Tiết 2: GVCN dạy tiết 2. + Tiết 3, 4: HS học theo TKB. + 11h00: Phụ huynh đến đón con trở về gia đình, từ ngày thứ Hai (30/5) bắt đầu c

  
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011 – 2012

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS6-2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011 - 2012 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1.1. Số lớp: 12 lớp (08 lớp xếp 20 HS/lớp; 04 lớp xếp 30 HS/lớp) 1.2. Số học sinh: 280 HS. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 2.1. Đối tượng: Học sinh

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 - 2012

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V LÔMÔNÔXÔP Số 03 /TBTS10 -2011 LMNX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2011 - 2012 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Số lớp: 08 lớp, học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản, học tiếng Anh chương trình 7 năm. Có 02 lớp xếp 20 HS/ lớp, 06

  
  KẾT QUẢ TUYỂN BỔ SUNG VÀ TUYỂN SINH 10 (HỌC SINH NGOẠI TỈNH) NĂM HỌC 2010 - 2011

  Xem kết quả tuyển bổ sung vào các khối 7, 8, 9, 11, 12 và tuyển sinh 10 (đối với học sinh ngoại tỉnh) tại đây , Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 7: 12,0 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 8: 13,0 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 9: 13,75 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 11: 11,5 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 12: 19 điểm Điểm chuẩn vào lớp 10: 40 điểm Thời gian từ 29/6/2010 đến 10/7/2010, những học sinh trú

  
  KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2010 - 2011

  Xem kết quả thi vào lớp 6 tại đây , Điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2010 - 2011: 34,0 điểm Thời gian từ 29/6/2010 đến 10/7/2010, những học sinh trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học. Quá thời hạn trên nhà trường sẽ không nhận học sinh vào học nữa. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2010 - 2011

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2010 - 2011

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2010 - 2011 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 380 học sinh gồm 15 lớp, học bán trú 02 buổi/ngày. 10 lớp xếp 20 học sinh/ lớp (2 lớp Anh - Singapore, 3 lớp được học tăng cường thêm tiếng Anh do giáo viên bản ngữ dạy theo giáo trình của nước ngoài), 5 lớp xếp 30 HS/lớp. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 1. Học sinh tiên tiến đã hoàn

  
  THÔNG BÁO TUYỂN BỔ SUNG CÁC LỚP 7, 8, 9, 11, 12 NĂM HỌC 2010 - 2011

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXÔP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 NĂM HỌC 2010 - 2011 I/ CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG 1.THCS: Khối 7 tuyển thêm 15 HS tiếng Anh. Khối 8 tuyển thêm 16 HS tiếng Anh. Khối 9 tuyển thêm 15 HS tiếng Anh. 2. THPT Khối 11 tuyển thêm 10 HS tiếng

  
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2010 - 2011

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS10-2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔ-MÔ-NÔ-XÔP NĂM HỌC 2010 - 2011 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 8 lớp, 250 học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản. Có 01 lớp xếp 20 HS/ lớp, 07 lớp xếp 30 HS/lớp. Trong 08 lớp trên c

  
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - Năm học 2008-2009

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÔ-MÔ-NÔ-XÔP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 02 / TBTS10-2008 Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔ-MÔ-NÔ-XÔP NĂM HỌC 2008 - 2009 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 9 lớp, 280 học sinh học 02 buổi ngày, ban Cơ bản. Có 01 lớp loại hình 20 HS/ lớp, 07 lớp loại hình 30 HS/lớ

   
  Thông tin Tuyển sinh năm học 2018 - 2019

  Kính gửi quý vị CMHS! Hệ thống giáo dục LÔMÔNÔXỐP gồm trường Tiểu học LÔMÔNÔXỐP Mỹ Đình và trường THCS - THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP có địa chỉ duy nhất tại phố Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với bề dày 25 năm kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục, chúng tôi tự hào là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng nhất tại Hà Nội. Trân trọng gửi tới quý vị CMHS thông báo tuy

  
  Qui định về chính sách Tuyển sinh năm học 2014 - 2015

  Trong năm học 2014 - 2015, Chính sách tuyển sinh của Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp có một số điểm đổi mới dành sự ưu đãi nhiều hơn cho một số đối tượng học sinh đăng ký theo học tại các nhà trường trong hệ thống. QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015 Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tại trường và các cổ đông có con vào học, đang học thuộc hệ thống Trường Lômônôxốp Mỹ Đình được gi