Thông tin Tuyển sinh năm học 2017 -2018

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp kính gửi tới quý vị CMHS thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018. Sau khi nghiên cứu kỹ thông báo tuyển sinh, quý vị CMHS có thể in "Đơn xin dự tuyển" vào lớp tương ứng, khai báo các thông tin trên đơn và nộp về Văn phòng nhà trường. Trân trọng! - Thông báo Tuyển sinh vào lớp 1, - Thông báo Tuyển sinh bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5, - Thông báo Tuyển sinh vào lớp 6, - Đơn xi

  
  MỘT SỐ ĐIỀU CMHS CHO CON THI VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 CẦN CHÚ Ý.

  1. Đối với HS thuộc diện tuyển thẳng: - CMHS phải nộp Học bạ gốc và làm thủ tục nhập học cho con trước 16h00 chiều 24/6/2011 . Quá hạn trên HS sẽ không thuộc diện tuyển thẳng nữa. - Học sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn tham dự buổi kiểm tra sáng 26/6/2011 để xếp lớp. 2. Đối với tất cả HS: - HS nên xem lại một số đề kiểm tra các năm học trước và tập tài liệu ôn tập đã bán kèm cùng hồ sơ để khi làm b

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2010 - 2011

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2010 - 2011 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 380 học sinh gồm 15 lớp, học bán trú 02 buổi/ngày. 10 lớp xếp 20 học sinh/ lớp (2 lớp Anh - Singapore, 3 lớp được học tăng cường thêm tiếng Anh do giáo viên bản ngữ dạy theo giáo trình của nước ngoài), 5 lớp xếp 30 HS/lớp. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 1. Học sinh tiên tiến đã hoàn

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2010 - 2011

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2010 - 2011 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 380 học sinh gồm 15 lớp, học bán trú 02 buổi/ngày. 10 lớp xếp 20 học sinh/ lớp (2 lớp Anh - Singapore, 3 lớp được học tăng cường thêm tiếng Anh do giáo viên bản ngữ dạy theo giáo trình của nước ngoài), 5 lớp xếp 30 HS/lớp. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 1. Học sinh tiên tiến đã hoàn

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2010 - 2011

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2010 - 2011 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 380 học sinh gồm 15 lớp, học bán trú 02 buổi/ngày. 10 lớp xếp 20 học sinh/ lớp (2 lớp Anh - Singapore, 3 lớp được học tăng cường thêm tiếng Anh do giáo viên bản ngữ dạy theo giáo trình của nước ngoài), 5 lớp xếp 30 HS/lớp. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 1. Học sinh tiên tiến đã hoàn

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 - 2012

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V LÔMÔNÔXÔP Số 03 /TBTS10 -2011 LMNX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2011 - 2012 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Số lớp: 08 lớp, học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản, học tiếng Anh chương trình 7 năm. Có 02 lớp xếp 20 HS/ lớp, 06

  
  Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 1 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 1 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 6 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2016 - 2017

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng thông báo: Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2016 - 2017

  
  Thông báo tuyển sinh CLB Hè học sinh 6 tuổi

  Bắt đầu từ năm học này, trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tổ chức CLB cho trẻ em 6 tuổi. Thông báo tuyển sinh CLB Hè học sinh 6 tuổi

  
  Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014

  Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình thông báo tuyển sinh năm học 2013 - 2014

  
  Thông báo về Tuyển sinh lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2013 - 2014

  1. Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tuyển thẳng học sinh lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2013 - 2014 đáp ứng những yêu cầu sau: + Lớp 2, lớp 3: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi năm học 2012 - 2013. + Lớp 4, lớp 5: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi hai năm trong tổng số các năm học trước đó. 2. Cha mẹ học sinh đến trường làm thủ tục nhập học cho con từ 7h30 - 17h00 các ngày trong tuần, thứ Bẩy và Chủ nhật từ 8h00 - 1

  
  Thông báo tuyển sinh CLB Hè học sinh 6 tuổi

  Bắt đầu từ năm học này, trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tổ chức CLB cho trẻ em 6 tuổi. Thông báo tuyển sinh CLB Hè học sinh 6 tuổi