THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019
Đăng ngày: 26/03/2018 10:31 AM | Lượt xem: 7.332 lượt

- Để quý vị CMHS dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019;
- Để cán bộ Ban tuyển sinh có thể hỗ trợ và truyền tải thông tin tuyển sinh tốt hơn tới quý vị CMHS;

BGH trân trọng gửi tới quý vị CMHS mẫu "Đăng ký thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019". Quý vị CMHS vui lòng điền thông tin tại đây: goo.gl/XPTh8QCác tin khác: