Thông báo Tuyển sinh năm học 2016 - 2017 (từ lớp 1 đến lớp 12)

  Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp trân trọng gửi tới Quý vị phụ huynh và các em học sinh Thông tin tuyển sinh năm học 2016 - 2017: 1. Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 1 năm học 2016 - 2017, 2. Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2016 - 2017, 3. Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 6 năm học 2016 - 2017, 4. Thông báo Tuyển sinh Vào lớp 10 năm học 2016 - 2017, 5. Thông báo Tuyển sinh Bổ sung vào l

  
  Trường THPT M.V. Lômônôxốp: Thông báo Tuyển sinh năm học 2015 - 2016

  Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trân trọng thông báo Chính sách Tuyển sinh năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau: Trường THPT M.V. Lômônôxốp: Thông báo Tuyển sinh năm học 2015 - 2016

  
  Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015

  Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015 , Chính sách tuyển sinh năm học 2014 - 2015, Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015

  
  Kết quả kiểm tra chất lượng tuyển sinh đợt 1, năm học 2014 - 2015

  Hội đồng tuyển sinh trường THPT M.V. Lômônôxốp công bố quyết định điểm chuẩn và kết quả kiểm tra chất lượng tuyển sinh năm học 2014 - 2015 như sau: DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀO LỚP 6

  
  Danh sách thí sinh và số báo danh, phòng thi vào lớp 6 năm học 2014 - 2015

  Hội đồng tuyển sinh năm học 2014 - 2015 thông báo danh sách thí sinh tham gia kiểm tra chất lượng vào lớp 6 - khóa ngày 8/6/2014 như sau: Xem danh sách thí sinh, Danh sách thí sinh và số báo danh, phòng thi vào lớp 6 năm học 2014 - 2015

  
  Giới thiệu một số đề thi bổ sung môn Toán, Ngữ văn (đồng thời là đề thi lại) năm 2013

  Với mục đích giúp các em học sinh làm quen với đề thi bổ sung vào các khối lớp trong kỳ tuyển sinh năm học 2014 - 2015 và một số học sinh thi lại các môn Toán, Ngữ văn, chúng tôi giới thiệu một số đề thi bổ sung (đồng thời là đề thi lại) năm 2013 để tham khảo. Đề bổ sung môn Toán: Toán bổ sung 7, 8, 9 (thi lại lớp 6, 7, 8), Toán bổ sung 11, 12 (thi lại lớp 10, 11), Ngữ văn bổ sung 7, 8, 9 (thi lại

  
  Thông báo về Chính sách tuyển sinh năm học 2014 - 2015

  Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Lômônôxốp thông báo về Chính sách Tuyển sinh năm học 2014 - 2015 chi tiết như sau: TRƯỜNG TIỂU HỌC LÔMÔNÔXỐP MỸ ĐÌNH & TRƯỜNG THPT M.V.LÔMÔNÔXỐP Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình 2 - P.Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội Điện thoại liên hệ: Tiểu học (04) 62924647; Trung học (04) 66800776 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 - 2015 1.Tổ chức dạy & học - Học 2 buổi/ngày - Học theo

  
  Kết quả kiểm tra chất lượng Tuyển sinh 6, 10, tuyển bổ sung ngày 08/6/2013

  Hội đồng Tuyển sinh trường THPT M.V. Lômônôxốp thông báo kết quả kiểm tra vào lớp 6, lớp 10, bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 ngày 08/6/2013 như sau: Kết quả kiểm tra vào lớp 6: Xem tại đây , Kết quả kiểm tra vào lớp 10 (HS ngoại tỉnh): Xem tại đây, Kết quả kiểm tra bổ sung: Xem tại đây, Điểm chuẩn vào lớp 6: 40,25 điểm Điểm chuẩn vào lớp 7: 12.25 điểm Điểm chuẩn vào lớp 8: 13.5 điểm Điểm chuẩn

  
  Thông báo Tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và tuyển bổ sung đợt 2 (diễn ra vào ngày 22/6/2013)

  Trường THPT M.V. Lômônôxốp thông báo tuyển sinh và tuyển bổ sung năm học 2013 - 2014 ĐỢT 2 như sau: * Đối tượng tuyển sinh: - Tuyển sinh vào lớp 6 - Tuyển sinh vào lớp 10 - Tuyển bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12. * Phương thức tuyển sinh: - Đối với học sinh tuyển vào lớp 6: Xem tại đây ,. - Đối với học sinh tuyển bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12: Xem tại đây,. - Đối với học sinh tuyển vào lớ

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014

  Trường THPT M.V. Lômônôxốp thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 03 / TBTS10-2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Chỉ tiêu: Tuyển sinh 8 lớp với 250 học sinh, học sinh học 02 buổi/ngày, b

  
  Thông báo tuyển sinh bổ sung các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2013 - 2014

  Trường THPT M.V. Lô mô nô xốp thông báo tuyển sinh bổ sung các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2013 - 2014: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 02 / TBTSBS-2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 NĂM HỌC 2013 - 2014 I. CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG Mỗi khối tuyển bổ sung t

  
  Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2013 - 2014

  Trường THPT M.V. Lômônôxốp thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2013 - 2014: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS6-2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2013 - 2014 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Chỉ tiêu: Tuyển sinh 10 lớp với 300 HS. 2. Loại hình lớp: lớp 30 HS và lớp 2

  
  Thông báo lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh năm học 2012 - 2013

  Hội đồng tuyển sinh thông báo lịch làm việc của Hội đồng trong ngày 24/6/2012 và thời gian công bố kết quả kiểm tra chất lượng vào các khối lớp năm học 2012 - 2013 như sau: THỜI GIAN LÀM VIỆC NGÀY 24/6/2012 I. KIỂM TRA VÀO LỚP 6, BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 1. HS có mặt tại sân trường: 7h15 2. GT hướng dẫn HS vào Phòng thi:7h20 đến 7h30 2. Kiểm tra môn Văn-Tiếng Việt: 7h45 đến 8h30 3. Kiểm tra

  
  Kết quả tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 ngoại tỉnh và bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12

  Ban tuyển sinh thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2012 - 2013 và điểm chuẩn vào các khối lớp. Xem kết quả tuyển sinh 6 Xem kết quả tuyển sinh 10 (ngoại tỉnh) và tuyển bổ sung, U.B.N.D THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M..V. LÔMÔNÔXÔP Số / QĐ 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố điểm chuẩn vào lớ

  
  Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2012 – 2013

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS6-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2012 - 2013 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1. Số lớp: 9 lớp trong đó 02 lớp 20 HS/lớp tăng cường Tiếng Anh với TTGD Apollo; 07 lớp 30 HS/lớp (có 01 lớp học ngoại ngữ 2 Tiếng Đức, 01 lớp học ngoại