Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014

  Trường THPT M.V. Lômônôxốp thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 03 / TBTS10-2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2013 - 2014 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Chỉ tiêu: Tuyển sinh 8 lớp với 250 học sinh, học sinh học 02 buổi/ngày, b

  
  Thông báo tuyển sinh bổ sung các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2013 - 2014

  Trường THPT M.V. Lô mô nô xốp thông báo tuyển sinh bổ sung các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2013 - 2014: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 02 / TBTSBS-2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 NĂM HỌC 2013 - 2014 I. CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG Mỗi khối tuyển bổ sung t

  
  Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2013 - 2014

  Trường THPT M.V. Lômônôxốp thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2013 - 2014: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS6-2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2013 - 2014 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Chỉ tiêu: Tuyển sinh 10 lớp với 300 HS. 2. Loại hình lớp: lớp 30 HS và lớp 2

  
  Thông báo lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh năm học 2012 - 2013

  Hội đồng tuyển sinh thông báo lịch làm việc của Hội đồng trong ngày 24/6/2012 và thời gian công bố kết quả kiểm tra chất lượng vào các khối lớp năm học 2012 - 2013 như sau: THỜI GIAN LÀM VIỆC NGÀY 24/6/2012 I. KIỂM TRA VÀO LỚP 6, BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 1. HS có mặt tại sân trường: 7h15 2. GT hướng dẫn HS vào Phòng thi:7h20 đến 7h30 2. Kiểm tra môn Văn-Tiếng Việt: 7h45 đến 8h30 3. Kiểm tra

  
  Kết quả tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 ngoại tỉnh và bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12

  Ban tuyển sinh thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2012 - 2013 và điểm chuẩn vào các khối lớp. Xem kết quả tuyển sinh 6 Xem kết quả tuyển sinh 10 (ngoại tỉnh) và tuyển bổ sung, U.B.N.D THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M..V. LÔMÔNÔXÔP Số / QĐ 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố điểm chuẩn vào lớ

  
  Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2012 – 2013

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS6-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2012 - 2013 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1. Số lớp: 9 lớp trong đó 02 lớp 20 HS/lớp tăng cường Tiếng Anh với TTGD Apollo; 07 lớp 30 HS/lớp (có 01 lớp học ngoại ngữ 2 Tiếng Đức, 01 lớp học ngoại

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 04 / TBTS10-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Số lớp: Tuyển sinh 08 lớp, học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản, học tiếng Anh chương trình 7 năm. Trong đó: có 01 lớp 20HS chất lượng cao (được họ

  
  Thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2012 - 2013

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 03 / TBTSBS-2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 7, 8, 9, 11, 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 I/ CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG 1.THCS: Khối 7 tuyển thêm 10 HS tiếng Anh lớp 30 HS, 5 HS Tiếng Anh lớp 20 HS, 03 HS lớp Apollo. Khối 8 tuyển thêm 10 HS tiếng

  
  MỘT SỐ ĐIỀU CMHS CHO CON THI VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012 CẦN CHÚ Ý.

  1. Đối với HS thuộc diện tuyển thẳng: - CMHS phải nộp Học bạ gốc và làm thủ tục nhập học cho con trước 16h00 chiều 24/6/2011 . Quá hạn trên HS sẽ không thuộc diện tuyển thẳng nữa. - Học sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn tham dự buổi kiểm tra sáng 26/6/2011 để xếp lớp. 2. Đối với tất cả HS: - HS nên xem lại một số đề kiểm tra các năm học trước và tập tài liệu ôn tập đã bán kèm cùng hồ sơ để khi làm b

  
  THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU, DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN CLB HỌC SINH 11 TUỔI (MỚI)

  Lịch hoạt động của CLB Học sinh 11 tuổi Địa điểm: Từ 28/5 đến 4/6, các lớp sinh hoạt tại nhà D. Từ ngày 6/6 đến 24/6, các lớp sinh hoạt tại nhà A. 1. Ngày 28/5/2011: + 7h30: Tập trung học sinh, GVCN đưa học sinh về lớp và lấy thông tin của học sinh trong tiết 1. + Tiết 2: GVCN dạy tiết 2. + Tiết 3, 4: HS học theo TKB. + 11h00: Phụ huynh đến đón con trở về gia đình, từ ngày thứ Hai (30/5) bắt đầu c

  
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011 – 2012

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Số 01 / TBTS6-2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011 - 2012 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1.1. Số lớp: 12 lớp (08 lớp xếp 20 HS/lớp; 04 lớp xếp 30 HS/lớp) 1.2. Số học sinh: 280 HS. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 2.1. Đối tượng: Học sinh

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011 - 2012

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V LÔMÔNÔXÔP Số 03 /TBTS10 -2011 LMNX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2011 - 2012 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 1. Số lớp: 08 lớp, học sinh học 02 buổi/ngày, ban Cơ bản, học tiếng Anh chương trình 7 năm. Có 02 lớp xếp 20 HS/ lớp, 06

  
  KẾT QUẢ TUYỂN BỔ SUNG VÀ TUYỂN SINH 10 (HỌC SINH NGOẠI TỈNH) NĂM HỌC 2010 - 2011

  Xem kết quả tuyển bổ sung vào các khối 7, 8, 9, 11, 12 và tuyển sinh 10 (đối với học sinh ngoại tỉnh) tại đây , Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 7: 12,0 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 8: 13,0 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 9: 13,75 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 11: 11,5 điểm Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 12: 19 điểm Điểm chuẩn vào lớp 10: 40 điểm Thời gian từ 29/6/2010 đến 10/7/2010, những học sinh trú

  
  KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2010 - 2011

  Xem kết quả thi vào lớp 6 tại đây , Điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2010 - 2011: 34,0 điểm Thời gian từ 29/6/2010 đến 10/7/2010, những học sinh trúng tuyển phải làm thủ tục nhập học. Quá thời hạn trên nhà trường sẽ không nhận học sinh vào học nữa. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2010 - 2011

  
  Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2010 - 2011

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT DÂN LẬP M.V. LÔMÔNÔXÔP NĂM HỌC 2010 - 2011 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 380 học sinh gồm 15 lớp, học bán trú 02 buổi/ngày. 10 lớp xếp 20 học sinh/ lớp (2 lớp Anh - Singapore, 3 lớp được học tăng cường thêm tiếng Anh do giáo viên bản ngữ dạy theo giáo trình của nước ngoài), 5 lớp xếp 30 HS/lớp. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 1. Học sinh tiên tiến đã hoàn