Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6, năm học 2020-2021
Đăng ngày: 23/02/2020 10:11 AM | Lượt xem: 16.153 lượt
BGH trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp trân trọng kính gửi tới quý vị CMHS bộ đề minh họa khảo sát năng lực (Tiếng Việt - Toán - Tiếng Anh) vào lớp 6 năm học 2020-2021

Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Tiếng Việt

Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Toán


Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 - Tiếng Anh