Thông tin Tuyển sinh năm học 2017 -2018
Đăng ngày: 08/07/2017 10:34 PM | Lượt xem: 12.777 lượt

Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp kính gửi tới quý vị CMHS thông tin tuyển sinh năm học 2017-2018. Sau khi nghiên cứu kỹ thông báo tuyển sinh, quý vị CMHS có thể in "Đơn xin dự tuyển" vào lớp tương ứng, khai báo các thông tin trên đơn và nộp về Văn phòng nhà trường. Trân trọng!