2017-07-08 15:45:18
Tổng kết quyên góp từ thiện đợt 2
Đăng ngày: 08/07/2017 03:45 PM | Lượt xem: 2.184 lượt

Trong buổi chào cờ đầu tuần thứ 2 ngày 16/3/2015 trường THPT M.V. Lômônôxốp đã tổ chức quyên góp từ thiện đợt 2 (đợt 1 được thực hiện vào 18/8/2014,). Cũng như đợt trước, lần quyên góp này tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh toàn trường.

 

Phong trào ủng hộ từ thiện là nét đẹp, là văn hóa luôn được Nhà trường tích cực phát động và duy trì.

Đợt quyên góp từ thiện này toàn trường đã đóng góp được 34.270.000đ.

Tổng kết quyên góp từ thiện đợt 2 Phong trào ủng hộ từ thiện là nét đẹp, là văn hóa luôn được Nhà trường tích cực phát động và duy trì. Đợt quyên góp từ thiện này toàn trường đã đóng góp được 34.270.000đ.