Thầy và trò Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp bế giảng năm học 2016 - 2017
Đăng ngày: 08/07/2017 03:52 PM | Lượt xem: 3.433 lượt

Năm học 2016-2017 đã chính thức khép lại, một năm với nhiều thành công của thầy và trò Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp.

 


Các tin khác: