Tôi yêu LOMO
Đăng ngày: 19/08/2017 08:47 AM | Lượt xem: 2.969 lượt
Bài hát về mái trường LOMONOXOP thân yêu do cô giáo Phương Anh giáo viên môn Âm nhạc và cô Trang Nhung, giáo viên môn Lịch sử sáng tác.