2017-08-18 11:09:22
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÔMÔNÔXỐP
Đăng ngày: 18/08/2017 11:09 AM | Lượt xem: 12.173 lượt
Nền móng ban đầu của Trường được xây dựng từ tháng 10/1988, với những viên gạch đầu tiên là Các lớp 10 hệ B (hệ đóng học phí) thuộc Khối các lớp Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, ĐH SPNN HN.
Ngày 04/10/1989 theo Quyết định số 808 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Khối lớp Phổ thông Cơ sở Dân lập Chuyên Ngoại ngữ ra đời, trực thuộc trường ĐH SPNN HN. Từ năm học 1989-1990, những lớp 6 Dân lập đầu tiên được tuyển.
Ngày 10/6/1992, Trường Phổ thông Bán công Cấp 2, 3 Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội chính thức ra đời, đặt tại khu nhà UNICEF – Khối các lớp Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, ĐH SPNN HN. Thầy giáo Nguyễn Phú Cường, người sáng lập trường, được cử làm Hiệu trưởng. Từ đây, trường phát triển nhanh chóng và có thêm các lớp đặt tại cơ sở Sài Đồng - Gia Lâm (tiền thân của Trường PTDL Trưng Vương) và các lớp Tiểu học thuộc Dự án Tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (tiền thân của Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm).
Ngày 24/7/2003, Trường Phổ thông Bán công cấp 2, 3 Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội đổi tên  thành Trường THPT Bán công Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội.
 
Ngày 26/11/2003, Trường THPT Bán công Chuyên Ngoại Ngữ mang tên gọi mới, đánh dấu  thời kì phát triển bền vững: Trường THPT Dân lập Lômônôxốp, và tháng 9/2004,  Lễ Khai giảng năm học 2004-2005 được tổ chức tại Khu Đô thị Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội.
Trường chuyển sang loại hình tư thục và đổi tên thành Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp vào ngày 06/10/2015.
Ngày 19/3/2013, Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình được thành lập, hình thành Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp gồm Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp và Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÔMÔNÔXỐP
  1. Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Bà Ngô Thị Hồng Hà, Ủy viên HĐQT
 
BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÔMÔNÔXỐP
  1. Thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M. V. Lô-mô-nô-xốp
  2. Cô Ngô Thị Hồng Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M. V. Lô-mô-nô-xốp
  3. Cô Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT M. V. Lô-mô-nô-xốp
  4. Cô Thiều Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình