2017-07-08 14:12:29
LỊCH THI HỌC KỲ 2 CỦA LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010
Đăng ngày: 08/07/2017 02:12 PM | Lượt xem: 3.322 lượt

 LỊCH  ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ II CỦA KHỐI 12

NĂM HỌC 2009 – 2010

 I. Thời gian nộp đề cương ôn tập và đề thi học kỳ II

- Nộp đề cương ôn tập và đề thi học kỳ 2:

+ Các môn: GDCD, Công nghệ, Thể dục, Tin:  Hạn cuối: ngày 24/3/2010

+ Các môn còn lại :                                                       Hạn cuối: 3/4/2010

Đề cương ôn tập và đề thi học kì II nộp cho đồng chí Nguyễn Khánh Chung (bản in có chữ ký của tổ(nhóm) trưởng kèm theo file).

 II. Tuần từ 22/3 đến 27/3

- Môn Thể dục, GDCD, Công nghệ, Tin học, GDQP, GVBM tự kiểm tra, GVBM hoàn thành điểm trong sổ cái vào ngày 03/4/2010.

II. Tuần từ 28/3 đến 3/4

- Thi học kỳ 2 các môn còn lại không thuộc môn thi tốt nghiệp THPT (GVBM tự ra đề và tự kiểm tra).

- GVBM hoàn thành điểm trong sổ cái trước ngày 8/4/2010

III. Tuần từ 5/4 đến 10/4/2010

- Học theo thời khóa biểu mới

- Thi học kỳ 2 các môn thi tốt nghiệp (3 ngày Thứ 5, Thứ 6 và Thứ 7).

Thứ

Ngày

Thi môn

Lịch hoàn thành điểm trong sổ cái

Ba

6/4/2010

Tiết 2: Thi Hóa

Tiết 3: Thi Lịch sử

10/04/2009

Năm

8/4/2010

Tiết 2: Thi Ngoại ngữ

Tiết 3, 4: Thi Ngữ văn

13/04/2009

Bẩy

10/4/2010

Tiết 2: Thi Địa lý

Tiết 3, 4: Thi Toán

15/04/2009

 IV. Tuần từ 3/5 đến 8/5/2010

- Thi thử tốt nghiệp THPT.

Thứ

Ngày

Thi môn

 

5/5/2010

7h30- 10h00: Thi Ngữ văn

13h30 - 15h00: Thi Lịch sử

 

Năm

6/5/2010

7h30 - 10h00: Thi Địa lý

13h30 - 14h30: Thi Hóa học

 

Sáu

7/5/2010

7h30 - 10h00: Thi Toán

13h30 - 14h30: Thi Ngoại ngữ

 

 * Chú ý:

- Giáo viên Chủ nhiệm lớp 12  hoàn thành tổng kết năm học vào ngày 17/4/2010.

- Các tiết không thi buổi sáng và các tiết buổi chiều học bình thường theo TKB, GV có giờ trùng với lịch thi thì coi thi tiết đó.

- Từ ngày 05/04/2010 lớp 12 học theo thời khóa biểu mới.

 

Hà Nội, ngày 16  tháng 03  năm 2010

Phó Hiệu trưởngNGÔ THỊ HỒNG HÀ (ĐÃ KÝ)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 CỦA LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 II. Tuần từ 22/3 đến 27/3 - Môn Thể dục, GDCD, Công nghệ, Tin học, GDQP, GVBM tự kiểm tra, GVBM hoàn thành điểm trong sổ cái vào ngày 03/4/2010. II. Tuần từ 28/3 đến 3/4 - Thi học kỳ 2 các môn còn lại không thuộc môn thi tốt nghiệp THPT (GVBM


Các tin khác: