Phân công trực Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013
Đăng ngày: 08/07/2017 02:06 PM | Lượt xem: 2.355 lượt

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ

Ngày

Dương Lịch

Ngày

Âm lịch

Trực ngày

toàn trường

(Từ 06h30 đến 18h30)

Trực đêm

toàn trường

(Từ 18h30 đến 06h30 ngày hôm sau)

Trực

Điện nước

Trực

Lãnh đạo

6/02/2013

26 tháng Chạp

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

1. Trần Văn Toán                      

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

Vũ Văn Tâm

ĐT: 01266101261

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Quang Tùng

ĐT: 0979073818

7/02/2013

27 tháng chạp

1. Nguyễn Thế Khang

0976202818

2. Hà Quang Đoán

1. Trần Văn Toán                  

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

Vũ Văn Tâm

ĐT: 01266101261

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Hội

ĐT: 0975338888

8/02/2013

28 tháng chạp

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

  ĐT: 0985017755

1. Nguyễn Thế Khang                      

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

Vũ Văn Tâm

ĐT: 01266101261

Thư kí Hội đồng

Nguyễn Khánh Chung

ĐT: 0913085533

9/02/2013

29 tháng chạp

1. Trần Văn Toán                   

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

Vũ Văn Tâm

ĐT: 01266101261

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Hồng Hà

ĐT: 0904386716

10/02/2013

Mùng 1 Tết

1. Nguyễn Thế Khang                      

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

1. Trần Văn Toán                      

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

Nguyễn Xuân Dũng

ĐT: 01687571986

Hiệu trưởng

Lê Tiến Dũng

ĐT: 0913213656

11/02/2013

Mùng 2 Tết

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

1. Nguyễn Thế Khang                      

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

Nguyễn Xuân Dũng

ĐT: 01687571986

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phú Cường

ĐT: 0903458009

12/02/2013

Mùng 3 Tết

1. Trần Văn Toán                      

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

Nguyễn Xuân Dũng

ĐT: 01687571986

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Quang Tùng

ĐT: 0979073818

13/02/2013

Mùng 4 Tết

1. Nguyễn Thế Khang                   

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

1. Trần Văn Toán                      

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

Nguyễn Văn Hưởng

ĐT: 0983683098

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Châu

ĐT: 0983457788

14/02/2013

Mùng 5 Tết

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

1. Nguyễn Thế Khang                      

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

Nguyễn Văn Hưởng

ĐT: 0983683098

Hiệu trưởng

Lê Tiến Dũng

ĐT: 0913213656

15/02/2013

Mùng 6 Tết

1. Trần Văn Toán                      

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

1. Lưu Đại Thụy                       

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

Nguyễn Văn Hưởng

ĐT: 0983683098

Thư kí HĐ

Nguyễn Khánh Chung

ĐT: 0913085533

16/02/2013

Mùng 7 Tết

1. Nguyễn Thế Khang                      

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

1. Trần Văn Toán                      

     ĐT: 01674071588

2. Vũ Minh Ngọc

     ĐT: 01662997183

Vũ Văn Tâm

ĐT: 01266101261

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Châu

ĐT: 0983457788

17/02/2013

Mùng 8 Tết

1. Lưu Đại Thụy                    

     ĐT: 0915086919

2. Vũ Thiện Cơ

     ĐT: 0985017755

1. Nguyễn Thế Khang                      

     ĐT: 0976202818

2. Hà Quang Đoán

     ĐT: 0168306054

Vũ Văn Tâm

ĐT: 01266101261

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Hồng Hà

ĐT: 0904386716

Phân công trực Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4


Các tin khác: