LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 01/03 – 07/03 /2010)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:12 PM | Lượt xem: 2.294 lượt

 Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 01/03 đến 07/03/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP

 (Tuần từ: 01/03  07/03 /2010)

 

 

Thứ

Ngày, tháng, năm

Nội dung công việc

Trực lãnh đạo

Hai

01/3/2010

-7h30: Chào cờ chủ điểm Tháng Thanh niên

Đ/c Tùng

Ba

02/3/2010

- Nộp DS HS thi HSG khối 10, 11

-  Làm việc với nhóm trưởng Sinh, Sử, GDCD về tích hợp Hoạt động NGLL

Đ/c Tùng

03/3/2010

 

Đ/c Hà

Năm

04/3/2010

-14h30: Họp về công tác kiểm định CLGD

-16h00: Họp Hội đồng

Đ/c Hà

Sáu

05/3/2010

- Khai mạc thi Liên hoan tiếng hát thầy và trò Huyện Từ Liêm 

Đ/c Dũng

Bảy

06/3/2010


- Đưa Lịch công tác tuần sau lên website của trường.

Đ/c Dũng

CN

07/3/2010

 

 Các tin khác: