Lịch làm việc của trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP (Từ 08/10/2012 đến 19/10/2012)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:06 PM | Lượt xem: 1.996 lượt

BGH thông báo lịch làm việc của trường THPT M.V. Lômônôxốp từ 08/10/2012 đến 19/10/2012:

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP 

(Từ: 08/10/2012 đến 19/10/2012 

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Trực

lãnh đạo

Hai

08/10/2012

+ 7h15: Sinh hoạt tại lớp, các lớp THPT tổ chức Đại hội chi đoàn

 

Ba

09/10/2012

 

 

10/10/2012

+ 8h00: Ban soạn thảo Kỷ yếu làm việc (cả ngày)

+ 13h30: Đại hội Đội TNTP HCM (Hội trường tầng 5)

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

Năm

11/10/2012

 

 

Sáu

12/10/2012

+ 8h00: Tập huấn môn Địa lý THPT (67B Cửa Bắc - 2 ngày 12, 13/10)

+ 13h30: Đại hội Đoàn TNCS HCM (Hội trường tầng 5)

+ 18h00: Gửi tin nhắn cho CMHS.

 

Bảy

13/10/2012

Nghỉ

 

 

CN

14/10/2012

Nghỉ

 

Hai

15/10/2012

+ 7h30: Chào cờ (Kê ghế GV: 10H, cất ghế GV: 9A1)

 

Ba

16/10/2012

+ 8h00: Tập huấn môn Sinh học THPT (67B Cửa Bắc - 2 ngày 16, 17/10)

 

17/10/2012

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

Năm

18/10/2012

 

 

Sáu

19/10/2012

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

Bảy

20/10/2012

Nghỉ

 

 

CN

21/10/2012

Nghỉ

 



Các tin khác: