Lịch làm việc của trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP (Từ 07/01/2013 đến 07/02/2013)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:06 PM | Lượt xem: 2.126 lượt

Ban giám hiệu thông báo lịch làm việc của trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP (Từ 07/01/2013 đến 07/02/2013)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP 

(Từ: 07/01/2013 đến 07/2/2013 

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Trực

lãnh đạo

Hai

07/01/2013

+ 7h15: Sinh hoạt dưới cờ

 

Ba

08/01/2013

+ BGH kiểm tra sổ điểm

 

09/01/2013

+ Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

Năm

10/01/2013

 

 

Sáu

11/01/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Bảy

12/01/2013

Nghỉ

 

 

CN

13/01/2013

Nghỉ

 

Hai

14/01/2013

+ 7h30: Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết HK1 - Kịch: Thầy bói xem voi.

 

Ba

15/01/2013

+ BGH kiểm tra Lịch báo giảng

 

16/01/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Năm

17/01/2013

 

 

Sáu

18/01/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Bảy

19/01/2013

Nghỉ

 

 

CN

20/01/2013

Nghỉ

 

Hai

21/01/2013

+ 7h30: Khai mạc Hội thi hùng biện tiếng Anh.

 

Ba

22/01/2013

+ Khối 9 thi nghề THCS. Toàn trường được nghỉ

 

23/01/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Năm

24/01/2013

Hoàn thành dự thảo Thông báo tuyển sinh

 

Sáu

25/01/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Bảy

26/01/2013

Nghỉ

 

CN

27/01/2013

Nghỉ

 

Hai

28/01/2013

+ 7h30: Chào cờ

 

Ba

29/01/2013

 

 

30/01/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Năm

31/01/2013

 

 

Sáu

01/02/2013

+ Gửi tin nhắn cho CMHS (GVCN gửi phiếu LLĐT vào tiết cuối buổi sáng)

 

Bảy

02/02/2013

 Nghỉ

 

CN

03/02/2013

 Nghỉ

 

Hai

04/02/2013

+ 7h30: Chào cờ. Kịch “Tinh thần thể dục”

 

Ba

05/02/2013

 

 Các tin khác: