Lịch làm việc của trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP (Từ 10/09/2012 đến 23/09/2012)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:06 PM | Lượt xem: 2.180 lượt

BGH thông báo lịch làm việc của nhà trường từ 10/09/2012 đến 23/09/2012.

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP 

(Từ: 10/09/2012 đến 23/09/2012 

 

 

Thứ

 

Ngày

 

 

Nội dung công việc

 

Trực

lãnh đạo

 

Hai

10/09/2012

+ 7h15: Chào cờ

(Kê ghế GV: 11H , cất ghế GV:11I )

 

 

Ba

11/09/2012

 

 

 

12/09/2012

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

 

Năm

13/09/2012

+8h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Toán THPT (23 Quang Trung)

+14h00: Họp giao ban (BGH)

+ 14h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Văn THPT (23 Quang Trung)

 

 

Sáu

14/09/2012

+8h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Địa lý THPT (23 Quang Trung)

+ 14h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Lịch sử THPT (23 Quang Trung)

+ 18h00: Gửi tin nhắn cho CMHS.

 

 


 

Bảy

 

 

 15/09/2012

 Nghỉ

 

 

 

 

CN

 

16/09/2012

 

Nghỉ

 

 

Hai

17/09/2012

+ 7h30: Chào cờ - Chương trình từ thiện "Những trái tim không tật nguyền"

(Kê ghế GV: 10A, cất ghế GV: 10B)

+ 8h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Vật lí THPT (23 Quang Trung)

+ 14h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Hóa học THPT (23 Quang Trung)

 

 

Ba

18/09/2012

+ 8h30: Họp giáo vụ đầu năm môn GDCD THPT (23 Quang Trung)

+ 14h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Thể dục THPT (23 Quang Trung)

 

 

19/09/2012

+ 8h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Ngoại ngữ THPT (23 Quang Trung)

+ 14h30: Họp giáo vụ đầu năm môn GDQP THPT (23 Quang Trung)

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

 

Năm

20/09/2012

 

+ 7h30: Đại hội công đoàn (Hội trường tầng 5)

 

+ 9h30: Hội nghị CB, GV, NV năm học 2012 - 2013 (Hội trường tầng 5)

Học sinh toàn trường được nghỉ

+ 8h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Sinh học THPT (23 Quang Trung)

+ 10h00: Họp giáo vụ đầu năm môn KTNN THPT (23 Quang Trung)

+ 14h30: Họp giáo vụ đầu năm môn Tin học THPT (23 Quang Trung)

+ 16h00: Họp giáo vụ đầu năm môn Công nghệ THPT (23 Quang Trung)

 

 

Sáu

21/09/2012

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

 

 Bảy

 

22/09/2012

Nghỉ

 

 

 

 

 

 CN

 

23/09/2012

 

Nghỉ

 Các tin khác: