Lịch làm việc của trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP (Từ 24/09/2012 đến 07/10/2012)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:06 PM | Lượt xem: 2.026 lượt

BGH thông báo lịch làm việc của trường THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP  từ ngày 24/09/2012 đến 07/10/2012

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP 


(Từ: 24/09/2012 đến 07/10/2012 

 

Thứ

 

Ngày

 

Nội dung công việc

 

Trực

 

lãnh đạo

 

Hai

24/09/2012

+ 7h15: Chào cờ

(Kê ghế GV: 10C , cất ghế GV:10D)

 

 

Ba

25/09/2012

+ Nộp BC tháng 9 cho PGD

 

 

26/09/2012

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

 

Năm

27/09/2012

+ 9h00: Họp giao ban (BGH, trợ lý, CĐ)

 

 

Sáu

28/09/2012

+ 15h00: Tổ chức Trung thu cho HS (thi bày cỗ Trung thu)

+ 18h00: Gửi tin nhắn cho CMHS.

 

 

Bảy

 

29/09/2012

 

Nghỉ

 

 

 

CN

 

30/09/2012

 

Nghỉ

 

 

Hai

01/10/2012

+ 7h30: Chào cờ

(Kê ghế GV: 10E, cất ghế GV: 10G)

 

 

Ba

02/10/2012

 

 

 

03/10/2012

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

 

Năm

04/10/2012

+ 16h15: Họp hội đồng

 

 

Sáu

05/10/2012

+ Kiểm tra sổ điểm ( 1 đầu điểm, kiểm diện tháng 9)

+ 18h00: Gửi tin nhắn điện tử cho CMHS

 

 

Bảy

 

06/10/2012

 

Nghỉ

 

 

 

 

 

CN

 

07/10/2012

 

Nghỉ

 Các tin khác: