LỊCH LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/06/2010
Đăng ngày: 08/07/2017 02:12 PM | Lượt xem: 1.267 lượt

                                      LỊCH LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/06/2010

 7h15 Khai mạc Kỳ kiểm tra tại sân trường.

7h25 Giám thị đưa thí sinh về Phòng thi.

7h35 Giám thị phát Giấy cho thí sinh.

 I. ĐỐI VỚI HỌC SINH KIỂM TRA VÀO 6, THI BỔ SUNG VÀ THI LẠI

1. Môn Văn-Tiếng Việt (45 phút)

7h40: Phát đề kiểm tra môn Văn-Tiếng Việt.

7h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Văn-Tiếng Việt.

8h30: Thu bài môn Văn-Tiếng Việt.

2. Môn Toán (45 phút)

8h40: Phát đề kiểm tra môn Toán.

8h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán.

9h30: Thu bài môn Toán.

3. Môn Tiếng Anh (45 phút).

9h40: Phát đề kiểm tra môn Tiếng Anh.

9h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Tiếng Anh.

10h30: Thu bài môn Tiếng Anh.

  II. ĐỐI VỚI HỌC SINH THI VÀO 10 NGOẠI TỈNH.

1. Môn Văn-Tiếng Việt (120 phút) thi Buổi sáng

7h40: Phát đề kiểm tra môn Văn-Tiếng Việt.

7h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Văn-Tiếng Việt.

9h45: Thu bài môn Văn-Tiếng Việt.

2. Môn Toán  (120 phút) thi Buổi chiều

13h30: Thí sinh có mặt tại Phòng thi.

13h40: Phát đề kiểm tra môn Toán.

13h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán.

15h45: Thu bài môn Toán.

LỊCH LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/06/2010                                       LỊCH LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/06/2010   7h15 Khai mạc Kỳ kiểm tra tại sân trường. 7h25 Giám thị đưa thí sinh về Phòng thi. 7h35 Giám thị phát Giấy cho thí sinh.   I. ĐỐI VỚI HỌC SINH KIỂM TRA VÀO 6,


Các tin khác: