LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 19/04 – 24/4/2010)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:12 PM | Lượt xem: 1.289 lượt

 Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 19/04 đến 24/4/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện.

  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP

(Tuần từ: 19/04  24/4/2010) 

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Trực

 lãnh đạo

Hai

19/4/2010

- 7h30: Sinh hoạt dưới cờ. 

- Thi học kỳ 2 của khối 6 đến 11:

Tiết 2: Thi Lịch sử, Tiết 3: Thi Tin học (Khối 10, 11)

Đ/c Tùng

Ba

20/4/2010


Đ/c Tùng

21/4/2010

 - Thi học kỳ 2 của khối 6 đến 11:

Tiết 2: Thi Sinh học, Tiết 3: Địa lý

Đ/c Hà

Năm

22/4/2010


Đ/c Hà

Sáu

23/4/2010

 Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Đ/c Dũng

Bảy

24/4/2010

 - Thi học kỳ 2 của khối 6 đến 11:

Tiết 2: Thi Hóa học (khối 8, 9, 10, 11)

Tiết 3: Ngoại ngữ

- 14h00: Truyền hình trực tiếp giải đáp thông tin tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, giải toán trên Truyền hình tại sân trường.

Đ/c Dũng

CN

25/4/2010


 Các tin khác: