LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 03/05 – 08/5/2010)
Đăng ngày: 08/07/2017 02:12 PM | Lượt xem: 1.443 lượt

 Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 03/05 đến 08/5/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện.

 LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP

(Tuần từ: 3/05  8/5/2010) 

Thứ

Ngày

Nội dung công việc

Trực

 lãnh đạo

Hai

3/5/2010

- 7h30: Sinh hoạt dưới cờ. 

Đ/c Tùng

Ba

4/5/2010

 

Đ/c Tùng

5/5/2010

 - Khối 12 thi thử TN THPT:

+ 7h30 đến 10h00: Thi Ngữ văn

+ 13h30 đến 15h00: Thi Lịch sử

Đ/c Hà

Năm

6/5/2010

 - Khối 12 thi thử TN THPT:

+ 7h30 đến 9h00: Thi Địa lý

+ 9h30 đến 10h30: Thi Hóa học

+ 13h30 đến 14h30: Thi Ngoại ngữ

- 15h00: Họp giao ban

- Đón đoàn khách Nhật Bản

Đ/c Hà

Sáu

7/5/2010

 - Khối 12 thi thử TN THPT:

+ 7h30 đến 10h00: Thi Toán

- 14h00: Kiểm tra hồ sơ 12 tại Việt - Úc

- Nộp đăng ký hồ sơ thi đấu cầu lông cho PGD

- Nộp DS học sinh tiêu biểu cho PGD. 

Đ/c Dũng

Bảy

8/5/2010

 - Biểu diễn văn nghệ tiếng Nhật tại SGD

- Khối 12 học quy chế thi.

Đ/c Dũng

CN

9/5/2010

 

 Các tin khác: