Nghị quyết BĐD CMHS đầu năm học 2020-2021
Đăng ngày: 29/09/2020 08:29 AM | Lượt xem: 689 lượt

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ (lần 1)
BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Ngay khi kết thúc Hội nghị Trưởng Ban PH các lớp đầu năm học 2020-2021, Ban ĐD CMHS Trường (BPH Trường) 2020-2021 vừa được Hội nghị bầu đã có cuộc họp đầu tiên vào chiều cùng ngày 13/9/2020 để hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự.
Thời gian: Từ 16h30 đến 17h15, Chủ nhật ngày 13/9/2020
Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà B Trường THCS vàTHPT M.V. Lômônôxốp.