2022-09-16 14:14:41
Danh mục thưởng phong trào cho học sinh năm học 2022-2023
Đăng ngày: 16/09/2022 02:14 PM | Lượt xem: 652 lượt
DANH MỤC THƯỞNG HỌC SINH THI ĐUA HỌC TỐT VÀ PHONG TRÀO TỐT
NĂM HỌC 2022-2023

Ban đại diện CMHS trường xin gửi tới các em học sinh và các bậc phụ huynh danh mục thưởng học sinh thi đua học tốt và các phong trào tốt năm học 2022-2023.

Trân trọng!


Các tin khác: