2021-09-14 10:25:50
Quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS trường năm học 2021-2022
Đăng ngày: 14/09/2021 10:25 AM | Lượt xem: 3.500 lượt

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

  1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN NỘI DUNG - PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG
  1. Tên gọi
-    Tên chính thức: Ban Đại diện CMHS Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp
-    Tên viết tắt: Ban ĐD CMHS Trường
 
  1. Chức năng-nhiệm vụ của Ban ĐD CMHS Trường
Ban ĐD CMHS Trường được tổ chức trong mỗi năm học, do đại diện Ban CMHS các lớp (Trưởng hoặc Phó Trưởng Ban CMHS lớp) đang theo học ở trường bầu ra tại Hội nghị đầu năm để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.
Ban ĐD CMHS Trường có nhiệm vụ phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục; tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu; giáo dục đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn - tuyên truyền phổ biến pháp luật; phối hợp và hỗ trợ các hoạt động bổ trợ việc học tập, nâng cao các kỹ năng cho học sinh, động viên - tuyên dương các điển hình. Phối hợp và hướng dẫn công tác tổ chức hoạt động cho các ban đại diện CMHS các lớp.
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 55/2011/TT-BGD&ĐT.


Các tin khác: