Biên bản hội nghị trưởng BĐD CMHS toàn trường năm học 2020-2021
Đăng ngày: 29/09/2020 08:24 AM | Lượt xem: 627 lượt

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRƯỞNG BĐD CMHS TOÀN TRƯỜNG
ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

Chiều ngày 13/9/2020, Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp và Ban đại diện CMHS Trường (2019-2020) phối hợp tổ chức Hội nghị Trưởng BĐD CMHS các lớp đầu năm học 2020-2021.
Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, Chủ nhật ngày 13/9/2020
Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà B, Trường THCS vàTHPT M.V. Lômônôxốp.