“Câu lạc bộ Học sinh 6 tuổi năm 2013”

    Đáp ứng nguyện vọng về một môi trường học mà chơi, chăm sóc và chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1 của đông đảo cha mẹ học sinh,Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình tổ chức "CÂU LẠC BỘ HỌC SINH 6 TUỔI NĂM 2013" (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ tháng 6. 2013). Hội đồng Khoa học chuẩn bị nội dung và phương pháp tiến hành "Câu lạc bộ học sinh 6 tuổi năm 2013" gồm các thầy cô giáo: 1. PGS.TS Đỗ