LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 22/03 – 27/03 /2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 22/03 đến 27/03/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện.

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 29/03 – 3/4/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 29/03 đến 3/4/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 29/03 - 3/4/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 29/3/2010 - 7h30: 82 lớp Sinh hoạt theo chủ điểm: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Trao đổi và thảo luận kỹ năng giải quyết vấn đề mâu thuẫn trong HS. - 10h15: Ban giám hiệu

  
  LỊCH THI HỌC KỲ 2 CỦA LỚP 12 NĂM HỌC 2009 - 2010

  LỊCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ II CỦA KHỐI 12 NĂM HỌC 2009 - 2010 I. Thời gian nộp đề cương ôn tập và đề thi học kỳ II - Nộp đề cương ôn tập và đề thi học kỳ 2: + Các môn: GDCD, Công nghệ, Thể dục, Tin: Hạn cuối: ngày 24/3/2010 + Các môn còn lại : Hạn cuối: 3/4/2010 Đề cương ôn tập và đề thi học kì II nộp cho đồng chí Nguyễn Khánh Chung (bản in có chữ ký của tổ(nhóm) trưởng kèm theo file). II. Tuần từ

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 4/04 – 10/4/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 5/04 đến 10/4/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 5/04 - 10/4/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 5/4/2010 - 7h30: Sinh hoạt dưới cờ. Tổng kết tháng 3(Trao thưởng thi đua, HS đạt Huy chương vàng HKPĐ, nhóm BV nhận Giấy khen của Huyện TL) Đ/c Tùng Ba 6/4/2010 - Khối 12 thi H

   
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 12/04 – 17/4/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 12/04 đến 17/4/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 12/04 - 17/4/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 12/4/2010 - 7h30: Sinh hoạt dưới cờ. Tổng kết tháng 3(Trao thưởng thi đua, HS đạt Huy chương vàng HKPĐ, nhóm BV nhận Giấy khen của Huyện TL) - 8h00: Tập huấn CNTT tại trường

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 19/04 – 24/4/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 19/04 đến 24/4/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 19/04 - 24/4/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 19/4/2010 - 7h30: Sinh hoạt dưới cờ. - Thi học kỳ 2 của khối 6 đến 11: Tiết 2: Thi Lịch sử, Tiết 3: Thi Tin học (Khối 10, 11) Đ/c Tùng Ba 20/4/2010 Đ/c Tùng Tư 21/4/2010 - Th

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 03/05 – 08/5/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường tuần từ 03/05 đến 08/5/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Tuần từ: 3/05 - 8/5/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 3/5/2010 - 7h30: Sinh hoạt dưới cờ. Đ/c Tùng Ba 4/5/2010 Đ/c Tùng Tư 5/5/2010 - Khối 12 thi thử TN THPT: + 7h30 đến 10h00: Thi Ngữ văn + 13h30 đến 15h00: Thi Lịch sử Đ/c Hà Năm

  
  LỊCH LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/06/2010

  LỊCH LÀM VIỆC HỘI ĐỒNG THI NGÀY 27/06/2010 7h15 Khai mạc Kỳ kiểm tra tại sân trường. 7h25 Giám thị đưa thí sinh về Phòng thi. 7h35 Giám thị phát Giấy cho thí sinh. I. ĐỐI VỚI HỌC SINH KIỂM TRA VÀO 6, THI BỔ SUNG VÀ THI LẠI 1. Môn Văn-Tiếng Việt (45 phút) 7h40: Phát đề kiểm tra môn Văn-Tiếng Việt. 7h45: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Văn-Tiếng Việt. 8h30: Thu bài môn Văn-Tiếng Việt. 2. Môn Toán (45 p

  
  Lịch làm việc của trường THPT M.V. Lômônôxốp (Từ 19/7/2010 đến 8/8/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường từ 19/7/2010 đến 08/8/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ: 19/07 - 8/8/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 19/7/2010 14h00: Họp giao ban tuyển sinh với PGD Ba 20/7/2010 Tư 21/7/2010 Năm 22/7/2010 14h00: Họp GVCN khối 10 Sáu 23/7/2010 Dâng hương Nghĩa trang Mai Dịch Bảy 24/7/2010 CN 25/7/

  
  lLỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ 16/8/2010 đến 29/8/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường từ 16/8/2010 đến 29/8/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ: 16/08 - 29/8/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 16/8/2010 7h30: Chào cờ, tập khai giảng Ba 17/8/2010 14h30: Tập huấn giáo viên Toán, Lý (THCS) Nộp PGD thời khóa biểu và PCGD năm học 2010 - 2011 Tư 18/8/2010 Năm 19/8/2010 Sáu 20/

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ 4/10/2010 đến 17/10/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường từ 4/10/2010 đến 17/10/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện. LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ: 4/10 - 17/10/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 4/10/2010 + 7h30: Chào cờ Ba 5/10/2010 Kiểm tra học bạ khối 10 Tư 6/10/2010 Năm 7/10/2010 Nghỉ Sáu 8/10/2010 + 13h30: Hướng nghiệp cho HS THPT (các lớp 10D, 10K, 11B, 11D, 12D, 12

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ 18/10/2010 đến 31/10/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường từ 18/10/2010 đến 31/10/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện . LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ: 18/10 - 31/10/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 18/10/2010 + 7h30: Chào cờ + 13h30: Thi GVG Ngoài giờ lên lớp. Ba 19/10/2010 Kiểm tra các loại kế hoạch Tư 20/10/2010 + 13h30: Đại hội Liên đội Năm 21/10/2010 + 14h30: Kiểm tra

  
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ 15/11/2010 đến 28/11/2010)

  Ban Giám hiệu thông báo Lịch làm việc của nhà trường từ 15/11/2010 đến 28/11/2010 để CB-GV-CNV và HS thực hiện . LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THPT LÔMÔNÔXỐP (Từ: 15/11 - 28/11/2010) Thứ Ngày Nội dung công việc Trực lãnh đạo Hai 15/11/2010 + 7h30: Chào cờ Ba 16/11/2010 Tư 17/11/2010 Năm 18/11/2010 + 15h00: Họp hội đồng, mittinh kỷ niệm ngày 20/11 (Hội trường tầng 5) Sáu 19/11/2010 + 7h30: Mittinh kỷ ni

  
  LỊCH THỊ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

  Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2010 - 2011 tới toàn thể GV và HS để thực hiện. A. LỊCH ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ 1 CỦA KHỐI 12 I. Thời gian nộp đề cương ôn tập và đề thi học kỳ I - Nộp đề cương ôn tập và đề thi học kỳ 1: + Các môn: GDCD, Tin, Địa, Sử, Sinh, Hóa Hạn cuối: ngày 19/11/2010 + Các môn còn lại: Hạn cuối: 22/11/2010 Chú ý: - Đề cương ôn tập và đề thi học kì I nộp cho đồng chí