2017-09-07 21:15:25
[LOMOTV] KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Đăng ngày: 07/09/2017 09:15 PM | Lượt xem: 4.450 lượt
Ngày 05.09.2017, Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018. Lễ khai giảng là một khởi đầu đặc biệt ý nghĩa vì trong năm học này, Hệ thống giáo dục Lômônôxốp sẽ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường.