2016-05-27 16:26:08
LomoTV - Tri ân ngày ra trường
Đăng ngày: 27/05/2016 04:26 PM | Lượt xem: 2.198 lượt
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."


Một món quà thay cho lời cảm ơn chân thành nhất tới những người cha, người mẹ của chúng con. Một "lưu bút" dành cho tất cả các bạn học sinh niên khoá 2013-2016 của Hệ thống giáo dục Lômônôxốp!

THỰC HIỆN BỞI LOMOTV
TỔNG BIÊN TẬP: Thanh Hiền
PHÓNG VIÊN: Ngọc Mai, Minh Châu, Hiền Anh, Hoàng Long, Thuỷ Tiên, Khánh Linh
QUAY PHIM: Bình Minh, Minh Lê
DỰNG HÌNH: Quang Thái

 

 
LomoTV - Tri ân ngày ra trường THỰC HIỆN BỞI LOMOTV TỔNG BIÊN TẬP: Thanh Hiền PHÓNG VIÊN: Ngọc Mai, Minh Châu, Hiền Anh, Hoàng Long, Thuỷ Tiên, Khánh Linh QUAY PHIM: Bình Minh, Minh Lê DỰNG HÌNH: Quang Thái https://www.youtube.com/watch?v=9oLPH5TP6pY&feature=youtu.be