[LOMOTV] BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
Đăng ngày: 26/05/2017 08:31 AM | Lượt xem: 1.671 lượt
Ngày 23.05.2017, Hệ thống giáo dục Lômônôxốp long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2016-2017 và lễ trưởng thành cho học sinh khoá 2014-2017.