0000-00-00 00:00:00
NỘI QUY ĐI XE Ô TÔ TUYẾN
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 5.378 lượt

Chỉ những học sinh có thẻ đi ô tô, mặc đồng phục trường, nam học sinh phải cho áo trong quần, đội viên có đeo khăn quàng đỏ, đoàn viên phải đeo huy hiệu Đoàn mới được lên xe tuyến của nhà trường.

THÔNG BÁO VỀ NỘI QUY ĐI Ô TÔ TUYẾN

  1. Học sinh muốn đi ô tô tuyến của nhà trường phải có đơn đăng ký, có chữ ký xác nhận của CMHS.
  2. Chỉ những học sinh có thẻ đi ô tô, mặc đồng phục trường, nam học sinh phải cho áo trong quần, đội viên có đeo khăn quàng đỏ, đoàn viên phải đeo huy hiệu Đoàn mới được lên xe tuyến của nhà trường.
  3. Học sinh phải đến bến đợi xe sớm 10 phút, tác phong lên xuống ô tô phải nhanh nhẹn nhưng phải đảm bảo an toàn. Khi đi lên ô tô phải chào hỏi lễ phép bác lái xe và phụ xe. Phải nhường lối đi cho các em nhỏ, các bạn học sinh nữ.
  4. Học sinh đi xe tuyến phải lên, xuống đúng bến đã đăng ký, khi chuyển bến đợi hoặc chuyển tuyến phải xin phép nhà trường.
  5. Không được nói tục, chửi bậy, gây gổ, cãi cọ nhau, không khạc nhổ, vứt rác trên ô tô. Không dùng bất kỳ loại bút, sơn, vật sắc nhọn…vẽ, kẻ lên thành ghế, kính, thân xe.
  6. Tuyệt đối không thò đầu thò tay ra ngoài cửa kính, phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác lái xe cũng như phụ xe.
  7. Các học sinh khi mắc lỗi, được giáo dục đến lần thứ ba vẫn vi phạm thì nhà trường sẽ lập biên bản và từ chối cho học sinh đó đi xe tuyến của nhà trường, CMHS phải tự túc phương tiện cho con em mình đến trường.
  8. Thái độ thực hiện nội quy khi đi ô tô tuyến của học sinh cũng là một trong các tiêu chí đánh giá Hạnh kiểm. Lớp có từ 3 học sinh vi phạm mục 7 sẽ không được xét thi đua.
  9. Khi học sinh không đi xe tuyến nữa thì CMHS phải báo cắt xe và trả lại thẻ đi ô tô cho nhà trường từ ngày 30 tháng trước, nếu không báo cắt hoặc không trả thẻ đi ô tô thì học sinh đó vẫn phải đóng tiền đi ô tô của tháng đó.
  10. Tất cả học sinh đi xe tuyến của nhà trường phải thực hiện tốt nội quy này, cùng tuyên truyền nội quy này đến các bạn học sinh đi ô tô khác.

 

 
NỘI QUY ĐI XE Ô TÔ TUYẾN THÔNG BÁO VỀ NỘI QUY ĐI Ô TÔ TUYẾN Học sinh muốn đi ô tô tuyến của nhà trường phải có đơn đăng ký, có chữ ký xác nhận của CMHS. Chỉ những học sinh có thẻ đi ô tô, mặc đồng phục trường, nam học sinh phải cho áo trong quần, đội viên