LỘ TRÌNH XE Ô TÔ TUYẾN NĂM HỌC 2009.2010
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 2.969 lượt

Các CMHS có nguyện vọng cho con đi xe tuyến của nhà trường xem Lộ trình xe và cho con em mình đăng ký với GVCN tuyến xe đưa đón (theo mẫu có sẵn của nhà trường-GVCN sẽ phát cho HS tại lớp vào sáng ngày 4/8). Sáng ngày 4/8 học sinh tự túc đến trường và nộp phiếu đăng ký ô tô tuyến với GVCN, sáng ngày 5/8 sẽ có ô tô đưa đón học sinh...(mọi vấn đề về ô tô CMHS có thể gọi điện về Phòng Phụ trách ô tô gặp đ/c Cường theo số máy 04.37870353 (123) hoặc 0912.256.523)

 
LỘ TRÌNH XE Ô TÔ TUYẾN NĂM HỌC 2009.2010