0000-00-00 00:00:00
DANH SÁCH HỌC SINH ĐI Ô TÔ TUYẾN VÀ CÁC TUYẾN XE TỪ 12/7 ĐẾN 30/7/2011
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 4.245 lượt

Do số lượng HS đi ô tô tuyến trong hè ít và trải rộng khắp thành phố nên nhà trường bố trí 6 tuyến xe và bắt đầu thực hiện từ chiều ngày 12/7.

Vào trong năm học nhà trường sẽ bố trí các tuyến xe như đã thông báo

CMHS bấm vào đây để xem DS và thời gian đón trả, số ĐT của lái xe.
,

 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐI Ô TÔ TUYẾN VÀ CÁC TUYẾN XE TỪ 12/7 ĐẾN 30/7/2011 Vào trong năm học nhà trường sẽ bố trí các tuyến xe như đã thông báo CMHS bấm vào đây để xem DS và thời gian đón trả, số ĐT của lái xe.