Tra cứu điểm bổ sung vào lớp 2 - lớp 5


    Để tra cứu điểm kiểm tra của học sinh, phụ huynh cần nhập đầy đủ họ và tên của con em mình và mã số bí mật do nhà trường cung cấp cho riêng phụ huynh.
    Ví dụ: Nguyễn Văn A | lmnx678

    (Nếu gặp khó khăn trong việc tra cứu điểm kiểm tra, quý vị CMHS vui lòng liên hệ tới số máy 024.66800776 để được hỗ trợ. Trân trọng!)