[LOMOTV] XMAS FLEA MARKET x FLASHMOB
Đăng ngày: 23/12/2016 08:03 AM | Lượt xem: 112 lượt
23/12/2016: Sự kiện Hội chợ Giáng Sinh và màn nhảy Flashmob của trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp - sự kiện chính của chùm hoạt động Mùa Giáng Sinh 2016