Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp THCS và THPT
Đăng ngày: 05/11/2022 07:06 PM | Lượt xem: 456 lượt
Bắt đầu từ ngày 05/11/2022 lịch trả bằng Tốt nghiệp (Trung học cơ sở & Trung học phổ thông)
  • Thời gian: vào các ngày thứ 7 hàng tuần ( trong giờ hành chính).
  • Khi học sinh đến nhận Bằng TN phải trình CCCD hoặc Thẻ học sinh.
  • Nếu Phụ huynh học sinh đến nhận Bằng cho con  phải trình CCCD của cả Phụ huynh và học sinh.
  • Địa điểm: Văn phòng nhà trường THCS & THPT M.V. Lômônôxốp