Triển khai ứng dụng VssID đến với người tham gia BHXH, BHYT
Đăng ngày: 07/05/2021 04:38 PM | Lượt xem: 6.546 lượt
Thực hiện Công văn số 818/KH-BHXH ngày 31/03/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công văn số 776/UBND-KGVX ngày 18/03/2021 của ƯBND thành phố Hà Nội, Công văn số 1086/BHXH-QLT ngày 10/03/2021 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di dộng.
Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy đã nhận được sự phối hợp của các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận trong công tác triển khai đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số-VssID đối với cán bộ, giáo viên.
Để tăng cường triển khai ứng dụng VssID đến với người tham gia BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từng bước thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay. Bảo hiếm xã hội quận Cầu Giấy đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh biết được mục đích, ý nghĩa và cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID (theo Phụ lục đính kèm), đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đang làm việc, học tập tại Nhà trường cài đặt và sử dụng ứng dựng VSSID xong trước ngày 31/05/2021.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc hoặc cần hỗ trợ trực tiếp, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy để được hướng dẫn.
 


Các tin khác: