Thông báo về việc hoãn trại hè quân sự
Đăng ngày: 26/07/2020 03:30 PM | Lượt xem: 2.473 lượt
THÔNG BÁO HOÃN TRẠI HÈ QUÂN SỰ
 
Kính gửi:     - Cha mẹ học sinh khối 11, 12.
                   - GVCN khối 11, 12

          Qua thống kê, số lượng học sinh và giáo viên Nhà trường đi du lịch Đà Nẵng trong 14 ngày qua lên đến 128 người; thực hiện công văn số 3969/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, ngày 25 tháng 7 năm 2020, có đề nghị người dân khi ra khỏi Thành phố Đà Nẵng phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương nơi đến, và thực hiện cách ly tại nhà. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, BGH quyết định:
1) Hoãn đợt tập quân sự lại đến thời gian phù hợp sẽ thực hiện; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau, Nhà trường sẽ thông báo tới Cha mẹ học sinh trước ít nhất 01 tháng.
2) Tất cả các học sinh, giáo viên Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, của UBND thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo!


Các tin khác: