Thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7; 8; 9; 11; 12 năm học 2019-2020
Đăng ngày: 27/02/2019 02:48 PM | Lượt xem: 1.727 lượt
BGH trường THCS và THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP trân trọng gửi tới quý CMHS thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 năm học 2019-2020. Để được giải đáp, tư vấn về tuyển sinh bổ sung vào các lớp 7, 8, 9, 11, 12 quý CMHS vui lòng liên hệ:

Khối THCS (các lớp 7, 8, 9): Cô Hoa 0972103999

Khối THPT (các lớp 11, 12): Cô Hiền 0989146389

Trân trọng thông báo!